Słowniczek

Tutaj znajdują się wyjaśnienia użytych na blogu słów z zakresu testowania oprogramowania, które początkującym osobom mogą sprawiać trudność.

 

Black box testing, czyli testowanie czarnoskrzynkowe – testowanie bez odniesienia do wewnętrznej struktury systemu.

 

Defekt, bug – wada systemu, może spowodować brak wykonania lub nieprawidłowe wykonanie określonej funkcji.

 

Quality Assurance (QA), czyli zapewnienie jakości – działania prowadzone w celu spełnienia wymagań jakościowych produktu czy usługi. Część zarządzania jakością, bardziej skoncentrowana na procesie.

 

Quality Control (QC), czyli kontrola jakości – techniki i działania prowadzone w celu sprawdzenia jakości produktu czy usługi. Część zarządzania jakością, bardziej skoncentrowana na identyfikacji defektów.

 

Retest – ponowne przetestowanie obszaru w którym wcześniej wykryto defekty, aby sprawdzić czy system działa poprawnie po korekcie.

 

Software Development, czyli wytwarzanie oprogramowania – proces prowadzony w celu stworzenia systemu spełniającego określone wymagania, złożony m.in. z analizy, pisania kodu, testowania, dokumentacji, implementacji, utrzymania.

 

Test case, czyli przypadek testowy – zestaw danych wejściowych czy też akcji do wykonania w systemie oraz oczekiwanych rezultatów, weryfikacja zgodności z wymaganiami.

 

Testy regresyjne (regresywne) – wykonanie ponownych testów po dokonanych modyfikacjach, aby sprawdzić czy nie pojawiły się nowe defekty w niezmienionej część systemu.

 

Zachęcam także do zapoznania się z pełnym słownikiem wyrażeń związanych z testowaniem, dostępnym na stronach SJSI.